Sunday, November 4, 2007תכשיטי קבלה וברכה יחודיים המשווקים ע"י אור עיצוביםסטודיו מהמובילים בארץ בתחום


עיצובים יחודיים המשלבים ברכות מהקבלה וספרי התורה בעיצובים מודרנייםואופנתיים


ניתן להתרשם ממגוון עיצובים בקטלוג באתר הביתכמו כן ניתן לקבל מידע נוסף היכן ניתן לרכוש את התכשיטים ברחבי הארץ