Sunday, November 4, 2007







תכשיטי קבלה וברכה יחודיים המשווקים ע"י אור עיצובים



סטודיו מהמובילים בארץ בתחום






עיצובים יחודיים המשלבים ברכות מהקבלה וספרי התורה בעיצובים מודרניים



ואופנתיים






ניתן להתרשם ממגוון עיצובים בקטלוג באתר הבית



כמו כן ניתן לקבל מידע נוסף היכן ניתן לרכוש את התכשיטים ברחבי הארץ